WIFI modem TECHNICOLOR – diagnostika správania podľa kontroliek

Kontrolka POWER nesvieti - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.

Kontrolka DS/US bliká - odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov. Následne je potrebný reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť.

Kontrolka ONLINE bliká - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následné znova zapojením. Ak táto kontrolka stále bliká, je možné vykonať reset modemu a to ideálne za pomoci spinky podržať resetovacie tlačidlo na zadnej strane modemu.

Kontrolka ETH - kontrolka sa rozsvieti po pripojení LAN (sieťového) kábla z modemu do Vášho zariadenia. Ak nesvieti, odporúčame skontrolovať, či je koncovka pripojená správne.

Kontrolka WIRELESS:

  • Ak SVIETI, bezdrôtový prístupový bod je funkčný. 
  • Ak BLIKÁ, prenášajú sa údaje prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. 
  • Ak NESVIETI, používateľ zakázal bezdrôtový prístupový bod.

Kontrolka TEL1/TEL2 - táto kontrolka indikuje stav pripojenia telefónnej linky

  • Ak SVIETI, je povolená telefónna služba. 
  • Ak BLIKÁ, linka 1 sa používa. 
  • Ak NESVIETI, telefónna služba TEL nie je povolená.

Ak teda nesvieti, odporúčame skontrolovať telefónny kábel zapojený z modemu do telefónnej základne, či je napevno dotlačený do koncoviek. Prípadne reštartovať modem aj telefónnu základňu odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.

Dátum publikácie: 14.11.2022
Identifikátor: CC0076