Wi-Fi modem CISCO EPA3925 aUBee – diagnostika správania podľa kontroliek

Kontrolka POWER nesvieti - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minút a následne znova zapojením.

Kontrolka DS/US bliká - odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov. Následne je potrebný reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť.

Kontrolka ONLINE bliká - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následné znova zapojením. Ak táto kontrolka stále bliká, je možné vykonať reset modemu a to ideálne za pomoci spinky podržať resetovacie tlačidlo na zadnej strane modemu.

Kontrolka ETHERNET 1-4 - kontrolka sa rozsvieti po pripojení LAN (sieťového) kábla z modemu do Vášho zariadenia. Ak nesvieti, odporúčame skontrolovať, či je koncovka pripojená správne.

Kontrolka USB – indikuje pripojenia USB zariadenia, táto funkcia slúži na servisné účely.

Kontrolka WIRELESS link:

  • Ak SVIETI, bezdrôtový prístupový bod je funkčný. 
  • Ak BLIKÁ, prenášajú sa údaje prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. 
  • Ak NESVIETI, používateľ zakázal bezdrôtový prístupový bod.

Kontrolka WIRELESS setup:

  • Ak NESVIETI (normálny stav), nastavenie bezdrôtového pripojenia nie je aktívne 
  • Ak BLIKÁ prípadne SVIETI, používateľ aktivoval nastavenie bezdrôtového pripojenia, aby mohol do bezdrôtovej siete pridať nových bezdrôtových klientov.

Kontrolka TEL1/TEL2 - táto kontrolka indikuje stav pripojenia telefónnej linky

  • Ak SVIETI, je povolená telefónna služba. 
  • Ak BLIKÁ, linka 1 sa používa. 
  • Ak NESVIETI, telefónna služba TEL nie je povolená.

Ak teda nesvieti, odporúčame skontrolovať telefónny kábel zapojený z modemu do telefónnej základne, či je napevno dotlačený do koncoviek. Prípadne reštartovať modem aj telefónnu základňu odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.

Dátum publikácie: 14.11.2022
Identifikátor: CC0075