upcMail

upcMail je emailový účet, automaticky generovaný ako doplnková služba k internetu od UPC. Emailové konto je pridelené konto pri aktivácii služby a je platné počas trvania zmluvy. Končí, ako pri ostatných doplnkových službách, ukončením zmluvného vzťahu, alebo prepisom zmluvy na nového užívateľa alebo subjekt.

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0005