Aký je rozdiel medzi inkasom a trvalým príkazom?

Inkaso

  • príkaz k platbe dáva UPC
  • inkasovať je možné len so súhlasom, t.j. je potrebné podpísať Mandátnu zmluvu
  • banke je potrebné oznámiť, aby akceptovala výzvy prichádzajúce od UPC
  • platba sa zrealizuje v určený deň (zvyčajne v deň splatnosti faktúry)
  • výška každej platby môže byť iná

Trvalý príkaz

  • príkaz k platbe dáva zákazník
  • nie je potrebné podpisovať žiaden súhlas
  • banke je potrebné oznámiť interval platieb a výšku platby
  • platba sa zrealizuje vždy v rovnaký (Vami určený) deň
  • výška platby je vždy rovnaká

Dátum publikácie: 23.12.2022
Identifikátor: CC0123

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay