Prišla upomienka

Prišla SMS upomienka

1) Platba už bola zrealizovaná

Platba bola zrealizovaná pred, prípadne v deň doručenia sms upomienky

Odporúčame overiť správnosť údajov na úhradu, najmä Variabilný Symbol a číslo účtu, na ktorý bola úhrada realizovaná:

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK44 1100 0000 0026 2553 0334

V prípade správnosti oboch údajov bude úhrada zaevidovaná nasledujúci pracovný deň (v prípade, že úhrada bola formou poštovej poukážky, bude zaevidovaná na tretí pracovný deň).

Platba bola zrealizovaná viac ako tri dni pred doručením sms upomienky

Odporúčame overiť údaje z úhrady:

  • Variabilný symbol
  • Číslo účtu, na ktorý bola realizovaná platba
  • Číslo účtu, z ktorého bola realizovaná platba
  • Dátum úhrady
  • Uhradená čiastka

Na základe týchto údajov je možné zabezpečiť pokus o dohľadanie platby. Kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

2) Platba ešte nebola zrealizovaná

Odporúčame úhradu najneskôr v prijatia sms upomienky akýmkoľvek spôsobom úhrady.

 

Prišla spoplatnená upomienka mailom / poštou.

V nasledujúcej faktúre bude účtovaný poplatok 6 €.

1) Platba už bola zrealizovaná

Platba bola zrealizovaná pred prípadne v deň doručenia upomienky

Odporúčame overiť správnosť údajov na úhradu, najmä Variabilný Symbola číslo účtu, na ktorý bola úhrada realizovaná:

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK44 1100 0000 0026 2553 0334

V prípade správnosti oboch údajov bude úhrada zaevidovaná nasledujúci pracovný deň (v prípade, že úhrada bola formou poštovej poukážky, bude zaevidovaná na tretí pracovný deň).

Platba bola zrealizovaná viac ako tri dni pred doručením sms upomienky

Odporúčame overiť údaje z úhrady:

  • Variabilný symbol
  • Číslo účtu, na ktorý bola realizovaná platba
  • Číslo účtu, z ktorého bola realizovaná platba
  • Dátum úhrady
  • Uhradená čiastka

Na základe týchto údajov je možné zabezpečiť pokus o dohľadanie platby. Kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

2) Platba ešte nebola zrealizovaná

Odporúčame úhradu najneskôr v prijatia upomienky akýmkoľvek spôsobom úhrady.

 

Dátum publikácie: 23.12.2022
Identifikátor: CC0120

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay