Do kedy je potrebné vykonať úhradu?

Cena sa platí vopred na obdobie, v ktorom je poskytovaná služba.

Posledným dňom splatnosti ceny je 15. deň po začiatku obdobia, ak nie je v Zmluve alebo na faktúre uvedené inak.

Zaplatením riadne a včas sa rozumie deň pripísania úhrady v plnej výške na bankový účet UPC najneskôr v posledný deň splatnosti. Preto odporúčame vykonať úhradu niekoľko pracovných dní vopred.

Informáciu o splatnosti nájdete vždy na aktuálnej faktúre, prípadne, ak máte aktívnu SMS notifikáciu, tak priamo v doručenej SMS správe.

Dátum publikácie: 23.12.2022
Identifikátor: CC0117

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay