Ako zaplatiť?

Bezhotovostná platba

(odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom)

 

 

Jednorázovým prevodným príkazom

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK44 1100 0000 0026 2553 0334

 

 

Zadaním trvalého platobného príkazu

Odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK44 1100 0000 0026 2553 0334

 

Inkasným spôsobom

Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z bankového účtu, ktoré umožní automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov). Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas. Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby.

Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, online cez správu Vášho účtu Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie: Mandát na inkaso

 

Platba v hotovosti

Úhrada formou poštovej poukážky

(v prípade, že nedostávate faktúry v tlačenej forme je možné vyžadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)

 

Priamym vkladom na účet v Tatra banke

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK44 1100 0000 0026 2553 0334

 

V hotovosti

na Zákazníckom stredisku.

 

Platba prostredníctvom QR-kódu Pay By Square

V internet banking aplikácii, ktorú využívate na svojom smartphone alebo tablete môžete jednoducho zaplatiť naskenovaním QR-kódu Pay By Square nachádzajúcom sa na faktúre. Všetky údaje potrebné pre platbu sa do platobného príkazu vyplnia po naskenovaní automaticky: Váš variabilný symbol, suma na úhradu, IBAN a podobne. Platbu budete môcť následne skontrolovať a odoslať.

V prípade ak využívate SMS notifikáciu o novej fakturovanej sume, platbu prostredníctvom Pay By Square kódom možete využiť cez faktúru, ktorá sa nachádza na zákazníckom portáli Moje UPC (v sekcii faktúry).

Prostredníctvom Pay By Square kódu môžete platiť aj na pobočkách Slovenskej pošty.

Dátum publikácie: 23.12.2022
Identifikátor: CC0116

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay