Aké obdobie platby je možné zvoliť?

Obdobia platby je možné zvoliť:

  • ročné
  • polročné
  • štvrťročne
  • mesačne*

* Pri využívaní služby UPC Telefón je možné zvoliť si len mesačné obdobie. Spoločnosť UPC odporúča spôsob platenia inkasným príkazom alebo trvalým príkazom v banke.

Spôsob platby:

Bezhotovostná platba

(odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom)

  • Jednorázovým prevodným príkazom - UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
  • Zadaním trvalého platobného príkazu - odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu - UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
  • Inkasným spôsobom - Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z Vášho bankového účtu, ktoré umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov). Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas. Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby. Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, online cez správu Vášho účtu Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie: Mandát na inkaso

Platba v hotovosti

  • Úhrada formou poštovej poukážky (v prípade, že nedostávate faktúry v tlačenej forme je možné vyžadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)
  • Priamym vkladom na účet v Tatra banke - UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
  • V hotovosti na Zákazníckom stredisku

Dátum publikácie: 23.12.2022
Identifikátor: CC0113

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay