Je možné požiadať o vrátenie platby, ktorá bola realizovaná inkasom?

Áno, do 8 týždňov od vykonania inkasa je možné požiadať banku o vrátenie platby, ktorá bola inkasovaná bez platnej Mandátnej zmluvy. Ak banka žiadosti vyhovie, vráti peniaze na účet.

V takom prípade budeme platbu považovať za neuhradenú a vystavujete sa riziku zaslania upomienky alebo iných sankcií v zmysle Zmluvy a Všeobecných podmienok.

V prípade nejasností odporúčame pred žiadosťou o vrátenie platby v banke nás kontaktovať emailom na post@upc.sk alebo správou na FCB, v prípade dostupnosti linky aj telefonicky na technickej podpore UPC 02 / 594 22 222.

Dátum publikácie: 23.12.2022
Identifikátor: CC0126

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay