Čo je potrebné urobiť pre platby inkasom?

Súhlas s inkasom (mandát) môžete zadať osobne na Zákazníckom stredisku, prípadne cez Moje UPC (v sekcii Faktúry), alebo stiahnuť prostredníctvom odkazu nižšie: Mandát na inkaso

Tlačivo vyplniť pohodlne zo svojho domova a podpísané zaslať na našu korešpondenčnú adresu:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. P.O.BOX 216, Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5

K zadaniu mandátu je potrebné:

  • číslo bankového účtu, z ktorého máte záujem uhrádzať platby, vo formáte IBAN. Toto číslo poskytne banka, nachádza sa na každom výpise z účtu alebo v internetbankingu. IBAN k účtu vedenému v hociktorej slovenskej banke má tvar "SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx"
  • číslo zmluvy (variabilný symbol), je uvedený na každej faktúre od UPC
  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

Po podpísaní mandátu bude ešte potrebné oznámiť banke že UPC má odteraz povolené inkasovať. V opačnom prípade banka odmietne výzvy na inkaso prichádzajúce od UPC. Zmenu je možné zabezpečiť na pobočke banky, alebo u väčšiny bánk aj cez internetbanking. Potrebné údaje:

  • identifikátor príjemcu (creditor identifier)
  • referenciu mandátu (unique mandate reference)

Oba tieto údaje budú k dispozícii po podpise mandátu.

 

Dátum publikácie: 23.12.2022
Identifikátor: CC0122

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay